Aktualizovaná strategie přijetí eura neuvádí termín

29.08.2007

Vláda schválila aktualizovanou strategii přistoupení České republiky k eurozóně. Na rozdíl od předchozích dokumentů ta nynější neuvádí možný termín přijetí eura. Poslední verze strategie uváděla rok přijetí společné měny 2012. „Podnikatelská veřejnost předpokládala, že termín 2012 bude dodržen. Nelíbí se nám, že se vláda se nepřiklonila k tomu vyhlásit veřejně, že rok 2012 je cílovým pro přijetí eura. Pořád si myslíme, že je třeba udělat maximum pro to, aby byl tento termín dodržen,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Premiér Mirek Topolánek uvedl, že tento termín je možné za určitých odmínek splnit.

Vláda schválila aktualizovanou strategii přistoupení České republiky k eurozóně. Na rozdíl od předchozích dokumentů ta nynější neuvádí možný termín přijetí eura. Poslední verze strategie uváděla rok přijetí společné měny 2012. „Podnikatelská veřejnost předpokládala, že termín 2012 bude dodržen. Nelíbí se nám, že se vláda se nepřiklonila k tomu vyhlásit veřejně, že rok 2012 je cílovým pro přijetí eura. Pořád si myslíme, že je třeba udělat maximum pro to, aby byl tento termín dodržen,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Premiér Mirek Topolánek uvedl, že tento termín je možné za určitých odmínek splnit.

Strategie konstatuje, že některé předpoklady pro realizaci výhod z přijetí jednotné měny už jsou v Česku vytvořeny, jiné však nedosahují uspokojivých parametrů. Hlavní překážkou pro splnění maastrichtských kritérií zůstává podle aktualizované strategie nekonsolidovaný stav veřejných financí spolu s nízkou pružností ekonomiky, zejména trhu práce. To představuje riziko pro fungování české ekonomiky v eurozóně. Prezident hospodářské komory k tomu dodává, že tyto skutečnosti jsou rizikem nejen z hlediska eurozóny, jsou to základní problémy české ekonomiky, které je třeba řešit bez ohledu na přijetí eura.

Strategie počítá s tím, že do roku 2012 se deficit veřejných financí sníží až k jednomu procentu hrubého domácího produktu. Letos se má pohybovat kolem čtyř procent, v příštím roce by měl díky reformě veřejných financí klesnout pod tři procenta.

Přijetí reformy veřejných financí, kterou ještě musí schválit senát a prezident republiky, je podle Drábka základním předpokladem pro možný vstup do eurozóny. Znovu však zdůraznil i to, že musejí následovat další kroky. „Pokud aktualizovaná strategie přijetí eura počítá s tím, že dluh veřejných financí se do roku 2012 sníží na jedno procento hrubého domácího produktu, pak nynější kroky nestačí a je třeba pokračovat dalšími reformami jak v sociální oblasti, tak zejména ve snižování státních výdajů,“ řekl Drábek.

Podnikatelská sféra jednoznačně podporuje přijetí eura, a to co nejrychleji, i proto, že řada transakcí už dnes probíhá v euru a počet vzájemných plateb v euru se postupně zvyšuje.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/