Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce operačního programu zaměstnanost

20.06.2018

S účinností od 25. 5. 2018 byly zveřejněny nové verze pravidel pro žadatele a příjemce a to jak obecná část pravidel pro žadatele a příjemce, tak specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady, tak i specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání.
Nová pravidla pro žadatele https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz 

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/