AČN: Jak se loni vyvíjel nábytkářský průmysl

Asociace českých nábytkářů zveřejňuje statistické údaje za rok 2020. Na podzim loňského roku jsme očekávali, že i přes tvrdý zásah koronaviru budou výsledky produkce nábytku v roce 2020 úspěchem. Předpoklad byl postaven na faktu, že výroba se po jarním zpomalení a v některých případech i zastavení velmi dynamicky rozjela. Výrobní hodnota v loňském roce zaznamenala podstatný rekord, 48,5 mld Kč. Výrazně vzrostl import. Export zaznamenal strhující tempo. Výsledkem je, že čeští výrobci nábytku ovšem ztratili velkou část tuzemského trhu a stále více se orientují na export. Výrobní firmy v ČR exportují dražší a kvalitní nábytek, zejména na vyspělé trhy EU. Ukazuje se, že ekonomické rozkolísání způsobené koronavirovou pandemií je výrazným urychlovačem dlouhotrvajícího procesu.

Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal další růst v řadě, a to poměrně podstatný. Asociace v říjnu loňského roku vydala dopočet podle prvního pololetí 2020, kde jsme očekávali, že výroba vzroste na 47,9 mld. Kč. Potvrzené výsledky za loňský rok nyní ukazují, že produkce vzrostla více, než jsme očekávali, a to na 48,5 mld. Kč. Méně potěšitelnou zprávou je, že podíl importu na spotřebě v loňském roce dosáhnul 61,34%. To je o 7,6% více než o rok dříve. V roce 2019 byl podíl importovaného nábytku 53,73%. Znamená to, že čeští nábytkáři ztratili významný podíl na tuzemském trhu. To pravděpodobně souvisí s rozvojem on-line prodejů nábytku, kdy většina takto prodávaného nábytku je právě ze zahraničí, zejména z Polska a Číny. Pokud se na českém trhu v loňském roce prodalo nábytku za 38,62 miliardy, tak čeští výrobci nábytku si z tohoto koláče ukousli 14,93 miliard a to je procentuálně nejméně v historii.

Vynikající výsledky nábytkářského průmyslu se opírají o exportní úspěšnost. Českým výrobcům nábytku se daří exportovat nábytek a nábytkové dílce s vysokou přidanou hodnotou. Řadu let dochází k růstu objemu dováženého nábytku, současný stav tento efekt posílil. Jak jsme již zmínili, z České republiky se vyváží nábytek s vysokou přidanou hodnotou. Důkazem je i údaj o průměrné ceně exportovaného nábytku za jeden kilogram. V loňském roce byla průměrná cena dováženého nábytku za 1 kg 76,02 Kč a u exportovaného nábytku se jednalo o 96,02 Kč/kg. Je zcela zřejmé, že do České republiky je dovážen zejména levný a často i velmi nekvalitní nábytek. Nicméně i tak, cena za kilogram dováženého nábytku poměrně výrazně stoupla. Je zřejmé, že prodejci budou nuceni zvýšenou cenu na dovážený nábytek do svých prodejních cen promítnout.

Největšími importéry nábytku do České republiky jsou zejména velké specializované nábytkářské markety. V současné době ovšem velmi posílili různí internetoví prodejci. To je dáno faktem, že kamenné obchody musely být po značnou část loňského roku uzavřené a jedinou možností, jak nakupovat nábytek byl internet. Je velmi pravděpodobné, že jakmile se situace ustálí a kamenné prodejny se opět otevřou, poklesne význam internetového prodeje. Ono vybírat nábytek přes internet, má přeci jenom svá úskalí. Největší podíl na importu nábytku do České republiky má Polsko, následuje Německo, třetí je Čína.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/