5. týden dovolené? Pražské firmy zruší dovolenou navíc nebo zvýší ceny

V současnosti je v Poslanecké sněmovně i v médiích intenzivně diskutováno možné zavedení povinného 5. týdne dovolené. Je tedy důležité podívat se na to, jak situaci vnímají sami podnikatelé a jak by na zavedení takového opatření reagovali.

Nejčastější reakcí podnikatelů na zavedení povinného 5. týdne dovolené bude zřejmě zrušení benefitu v podobě dnů dovolené navíc (uvedlo 44 % respondentů z Prahy). Třetina pražských účastníků ankety v reakci na novou regulaci přehodnotí celkovou mzdovou a sociální politiku ve firmě a čtvrtina se bude zamýšlet nad tím, že se rozloučí s částí svých zaměstnanců a nahradí je spoluprací s externisty (tzv. outsourcing).

Výsledky se nicméně výrazněji liší u menších a větších firem. Protože velké firmy většinou 5. týden zavedený mají, častěji zvažují zrušení volna navíc (sick days nebo dny dovolené navíc) a obávají se tlaku na 6. týden dovolené, což by mohlo mít celou řadu negativních dopadů na hospodaření firmy.

Povinný 5. týden dovolené zatíží hlavně ty nejmenší podniky, které si na rozdíl od velkých podniků nemohou dovolit poskytovat zaměstnancům více než čtyři týdny dovolené. U těchto firem bude častěji docházet k přehodnocení celkové mzdové a sociální politiky ve firmě, což může ve finále podstatně negativně zasáhnout jejich zaměstnance. Přitom právě malé podniky do 50 zaměstnanců, které tvoří drtivou většinu všech podniků v zemi, jsou dnes na pokraji existenčních potíží kvůli rok trvajícím uzávěrám.

Zajímavé byly i otevřené odpovědi, které podnikatelé vpisovali do volby „jinak“ (uvedlo 10 % respondentů z Prahy). Pod touto variantou se velmi často skrývalo zdražování výstupů konkrétní firmy. Možné zvýšení minimální zákonné dovolené by tak mimo jiné mohlo znamenat další inflační tlaky v české ekonomice.

Nedomníváme se, že by koronavirová krize jakkoliv zmírnila kritický pohled podnikatelů na chystanou regulaci. Naopak, vzhledem k již rok trvajícím uzávěrám s vážným dopadem do celé řady sektorů předpokládáme, že odpor ze strany firem vůči zavedení povinného 5. týdne dovolené dále zesílil.

Zdroj dat

Hospodářská komora ČR sbírá již více než 10 let pravidelně dvakrát ročně mezi svými členy informace o podnikatelském sektoru v ČR v rámci tzv. Komorového barometru. Výše uvedená data pocházejí z šetření uskutečněném od 17. do 29. ledna 2020, tedy ještě před začátkem koronavirové krize.

Pro výše uvedenou analýzu byly ze všech účastníků šetření vybrány jen ty firmy, které mají sídlo v hl. m. Praze (celkem 96). Z nich pak byli dále vybráni pouze zaměstnavatelé, kteří mají na zavedení povinného 5. týdne dovolené názor (celkem 87 firem) – v analýze tyto firmy označovány jako „respondenti“ či „podnikatelé“.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/