3. Krajské kolo 6. ročníku soutěže T-PROFI proběhlo v Pardubickém kraji

Na začátku února se v Kulturním domě Ústí nad Orlicí konal tradiční již 6. ročník krajského kola odborné metodické soutěže Talenty pro firmy T-PROFI. Zástupci čtyř strojírenských společností vytvořili soutěžní týmy s žáky středních a základních škol. Cíl? V daném časovém limitu sestavit společně funkční model tepelné elektrárny pohánějící model soustruhu, s využitím polytechnické stavebnice Merkur, ovládaný elektronickou jednotkou Arduino.

Akci Talenty pro firmy T-PROFI 2021 zaštítila krajská Hospodářská komora v čele s paní ředitelkou Evou Malinovou a radním Pardubického kraje panem Josefem Kozlem.

Podpořili ji zaměstnavatelé z Orlicka, Pardubicka a Chrudimska, kteří s sebou přivezli také soutěžní týmy ze spolupracující střední odborné školy, případně i místní základní školy. Za okres Ústí nad Orlicí to byla firma Bűhler CZ Žamberk, Střední škola gastronomická a technická Žamberk a ZŠ Výprachtice. Dále pak OEZ s.r.o. Letohrad, PSŠ Letohrad a ZŠ Letohrad. Za okres Pardubice to byla firma Era a.s., SPŠE a VOŠ Pardubice a ZŠ Pardubice – Polabiny 1. Za okres Chrudim se zúčastnila firma Kovolis Hedvíkov a.s., SOŠ a SOU technické Třemošnice a ZŠ Třemošnice.

Koncept soutěže připravuje již tradičně HK ČR s cílem, podpořit  praktickou část odborného vzdělávání. Model letošních krajských kol připravil ing. Boris Šraut z ČVUT ve spolupráci s partnerem celého ročníku, společností ČEPS.

Nadchli se děti i dospělí

Celodenní akce byla v mnohém originální. Soutěžní týmy byly tvořeny ze zcela odlišných věkových kategorií: například žáky 5. třídy ZŠ, 2. ročníku SŠ a zástupci firem, přičemž se někteří poprvé setkali až na akci. Zadání nikdo předem neznal, a tak se nemohl na plnění úkolů detailně připravit. Ověřily se nové cesty; při plnění zadání museli soutěžící uplatnit nejen praktické dovednosti, ale také své odborné znalosti. Roli vedoucího týmu (kapitána) přijal místo pedagoga zástupce firmy. Splnit úspěšně zadání tak bylo velkou výzvou nejen pro žáky, ale také pro dospělé.

A jak to dopadlo?

Všichni žáci se vrhli do plnění úkolů s obrovským nadšením, poznali své vrstevníky a ověřili si znalosti i dovednosti. Navíc si společně se svými učiteli a zástupci spolupracujících firem užili báječný inspirativní den.

Po 3 hodinách bylo jasné, že Pardubický kraj opět nastavil laťku dalším krajům velmi vysoko. Všechny 4 týmy postavily funkční modely tepelné elektrárny pohánějící soustruh, navíc 2 soutěžní týmy zvládly montáž soutěžního modelu v bezchybné kvalitě, což je za 6 let konání soutěže zatím nejlepší výkon na úrovni krajských kol.

Vítězem a finalistou 6. ročníku se nakonec stal tým OEZ s.r.o., Průmyslová střední škola Letohrad a Základní škola Komenského, Letohrad, který bude Pardubický kraj reprezentovat 28. 6. na 6. národním kole v Praze. Celorepublikové kolo zajišťuje Hospodářská komora České republiky s cílem podpořit zájem mládeže o technické a řemeslné obory, zkvalitňování polytechnické výuky na ZŠ i SŠ a přípravu mládeže pro profese Průmyslu. Velký dík patří všem zapojeným základním, středním školám i zaměstnavatelům. Atmosféra na akci byla skvělá a všichni „T-PROFÍCI“ si společný den užili.

Pořadí: 

  1. OEZ s.r.o. Letohrad, PSŠ Letohrad a ZŠ Letohrad.
  2. Kovolis Hedvíkov a.s., SOŠ a SOU technické Třemošnice a ZŠ Třemošnice.
  3. Era a.s., SPŠE a VOŠ Pardubice a ZŠ Pardubice – Polabiny 1.
  4. Bűhler CZ Žamberk, Střední škola gastronomická a technická Žamberk a ZŠ Výprachtice

Za realizátora:  Světlana Barešová, KHK Pk okresní kancelář Ústí nad Orlicí a Svitavy

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/