3. Klubové setkání členů HK ČR na téma „ Komorové hnutí“ 06.05.2008, Ostrava

12.05.2008

Již třetí letošní klubové setkání členů Hospodářské komory z Moravskoslezského kraje, tentokrát na téma „Komorové hnutí“ proběhlo na půdě Krajské hospodářské komory v Ostravě v úterý 6. května 2008.

Témě dvacítka účastníků se zapojila do diskuze na téma Hospodářská komora ČR z pohledu historie a dneška, výhody členství, etický kodex, vize a strategie HK ČR aj. Diskutovali zejména o možnostech řešení zlepšení podnikatelského prostředí v ČR a EU, mezi jiným o snížení administrativní zátěže podnikatelů, dále o realizaci strategických cílů Hospodářské komory a vytvoření podmínek pro její efektivní činnost.

Moderátorem akce byl předseda představenstva krajské komory a vicepresident Hospodářské komory České republiky Ing. Pavel Bartoš .

Podkladem k diskusi byl celorepublikový materiál HK ČR Komorové hnutí včera … dnes a zítra.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/