24. dubna byl vyhlášen třetí ročník prestižních podnikatelských soutěží Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2008 a Makro Živnostník roku 2008

03.06.2008

Zvítězí i letos kvalitní nápady, podnikatelské nadšení a tvrdá práce nad známými jmény fi rem a podnikatelů v cenách Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2008 a Makro Živnostník roku 2008? Třetí ročník prestižních podnikatelských soutěží byl vyhlášen 24. dubna v přítomnosti ministra Martina Římana, loňských vítězů, garantů – Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – a partnerů soutěže před Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zvítězí i letos kvalitní nápady, podnikatelské nadšení a tvrdá práce nad známými jmény fi rem a podnikatelů v cenách Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2008 a Makro Živnostník roku 2008? Třetí ročník prestižních podnikatelských soutěží byl vyhlášen 24. dubna v přítomnosti ministra Martina Římana, loňských vítězů, garantů – Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – a partnerů soutěže před Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Než se stala fi rma Beneš a Lát vítězem ceny soutěže Firma roku 2007, znali ji jen slévárenští odborníci. „Po vítězství jsme zaznamenali nárůst poptávek. Odrazilo se to i v celkové atmosféře. Lidem se dobře pracuje ve fi rmě, která je na veřejnosti vnímána jako oceněná. Firmě lepší jméno pomáhá při hledání zaměstnanců a noví sami přicházejí,“ zhodnotil své vítězství majitel fi rmy Josef Lát. Podobné zkušenosti má i Živnostník roku 2007: „Všude se vám otevírají dveře. Někde chodíte tři roky kolem a nikdo vás nebere vážně, pak jste Živnostník roku, a najednou všechno jde,“ dodal Libor Václavík s tím, že soutěž zlepšila jeho obchodní jméno.

Účast v soutěži se vyplatí nejen vítězům. Soutěžící získávají benefi ty již při prvotní registraci a vítěze čeká vedle hodnotných benefi tů veřejné ocenění práce v rámci regionu i celé České republiky. Regionální noviny, časopisy, rádia a televize projevují zájem o soutěžící a jejich příběhy už v krajském kole. O jednotlivých krajských kolech i fi nále podávají pravidelné reportáže Hospodářské noviny i další tituly nakladatelství Economia. I v letošním roce čeká vítěze cen Hospodářských novin barevná celostránková inzerce v Hospodářských novinách v hodnotě více jak 500 tisíc Kč.

V loňském ročníku se registrovalo do obou soutěží přes dva a půl tisíce fi rem a živnostníků. O vítězi krajských kol obou soutěží opět rozhodne odborná porota, o absolutním vítězi soutěže
Firma roku 2008 fi nálová porota a svého Makro Živnostníka roku 2008 si zvolí veřejnost SMS hlasováním.

NEWSLETTER 1/2008 (pdf)

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/