2. setkání k tématu „Příprava autorizovaných zástupců podle zákona č. 179/2006 Sb.“

26.06.2008

14. 5. 2007 se sešly na čtyři desítky zástupců společenstev (včetně některých nečlenů mající zájem o spolupráci) k přípravě autorizovaných zástupců podle zákona č. 179/2006 Sb.

Akce se protáhla z avizovaného ukončení v 16,30 hodin do 18 hodin. Věnovali jsme se zejména oblasti schvalování dílčích kvalifikací, kterou prezentoval zástupce Národního ústavu odborného vzdělávání Ing. Pešek.

Vyměnili jsme si zkušenosti, jak tvořit dílčí kvalifikace v souladu s požadavky Ministerstva obchodu a průmyslu. Zde nám byla inspirací prezentace Ing. Jana Dvořáka z Unie výtahového průmyslu.

Program moderoval viceprezident Hospodářské komory ČR dr. Zdeněk Somr. Věnovali jsme se strategickým otázkám zejména posilování vlivu podnikatelské sféry při prosazování systému kvalifikací postaveného na znalostech a zkušenostech, ať už byly získány jakýmkoliv způsobem.

Součástí setkání bylo také prezentování nabídky pro proškolení budoucích autorizovaných osob (tj. 12 hodin nezbytného vzdělávání) a požadavkům, které musíme za autorizované zástupce předložit se žádosti o autorizaci. Věnovali jsme se také obchodním modelům tj. v současnosti třem nabízeným typům spolupráce v oblasti autorizace jménem Hospodářské komory.

Plánujeme v těchto setkáních pokračovat, a jsme rádi, že se včera těšilo velkému zájmu našich členů.

Na další setkání si Vás dovoluje pozvat viceprezident Hospodářské komory České republiky RNDr. Zdeněk Somr. 2. setkání k tématu „Příprava autorizovaných zástupců podle zákona č. 179/2006 Sb.“ se uskuteční dne 1. 7. 2008 od 14:00 hodin v budově Úřadu Hospodářské komoře České republiky.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/