Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj je významné centrum kultury, společenského života, univerzitního vzdělání a rozvoje podnikání, dávno už není pouze oním slavným “ocelovým srdcem republiky”. Zvyšuje se návštěvnost kraje a regionu jako turistické lokality cestovního ruchu. Těžký průmysl je postupně nahrazován obory ze zpracovatelského průmyslu, dochází ke značnému rozvoji služeb. Mnohé restrukturalizované podniky byly odkoupeny zahraničními investory, zdejší firmy se prosazují v oblasti informačních a inovačních technologií, elektronice a automobilovém průmyslu, existuje tu i řada menších a větších firem, které se zabývají jak tradičními řemeslnými obory, tak špičkovými technologiemi a hi-tech produkty. Existuje zde potenciál pro uplatnění nových investičních projektů. Fungují tu i podnikatelské inkubátory (privátní, univerzitní či veřejné), které podporují start nových firem a mladých podnikatelů. Kraj má pro podnikání ty nejlepší předpoklady: strategickou polohu mezi Polskem a Slovenskem (je tedy bránou do východní Evropy), výrobní areály, kvalitní technickou infrastrukturu, spolehlivou a technicky erudovanou pracovní sílu a kvalitní střední i vysoké školství.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/