Malé zamyšlení nad tvorbou zákonů aneb Času je málo a zákon je otevřen, tak nemudruj a zvedni ruku

25.02.2016

Praxe, kdy se evropské směrnice zabudovávají do českých zákonů jaksi mimochodem, bez větší ho odborného posouzení, jen tak prostřednictvím nenápadných návrhů předložených jednotlivými poslanci v rámci běžné parlamentní diskuze, diskredituje legislativu jako celek

 
S cílem přispět k vyšší atraktivitě fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistit jeho lepší fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele je od srpna loňského roku ve sněmovně návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Blíží se její schválení. Jde o novelu zapracovávající do českého práva příslušné směrnice a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. K novele byla vypracována důkladná zpráva hodnotící dopady navrhované regulace, tzv. RIA. Novela z pera Ministerstva financí prošla připomínkovým řízením, v němž se k ní vyjádřili kompetentní odborníci. Potud je vše v pořádku a pro účel tohoto zamyšlení není ani tak důležité, že jde o tzv. implementační novelu, z věcného hlediska by klidně mohlo jít o návrh změny, vyvolané zkušenostmi z aplikační praxe dosavadního zákona.
V mezičase se předkladatelské ministerstvo rozhodlo, že se jedna další směrnice, konkrétně směrnice stanovující povinnost firem zveřejňovat nefinanční informace, rovněž promítne i do zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a učiní se tak ad hoc načteným poslaneckým pozměňovacím návrhem. A to věru není moudrý přístup. Vůbec nejde o osobu poslance ani o konkrétní ministerstvo, ba ani o polemiku s věcným obsahem daného pozměňovacího návrhu.  Zásadní problém je jednak v tom, že by způsob a míra implementace měly být řádně diskutovány s ostatními ministerstvy, kompetentními odborníky i zástupci subjektů dotčených novou regulací, což se pochopitelně v případě poslaneckého pozměňovacího návrhu neděje.  Tato výhrada je obecnějšího rázu a souvisí s tím, zda neuvažovat o úpravě legislativního procesu, aby byl vyváženější, pokud jde o oponenturu a obhájení důvodů vedoucích ke změně právního řádu navrhované exekutivou, tedy vládních návrhů, a motivace změn, které předkládají jednotliví zákonodárci, tedy typicky poslaneckých pozměňovacích návrhů. Podobná legislativní reforma by mohla vytvořit prostor k efektivnímu ošetření jiné obávané situace, která bývá používána jako argument ve prospěch kritizovaného postupu, totiž kolize, kdy se na parlamentní půdě souběžně projednávají dva i tři samostatně podávané návrhy novel týchž zákonů.
Druhý problém se týká speciálně implementačních ustanovení. Jeden kolega se pokoušel spočítat množství nově utvářené národní legislativy, která je odvozena z práva EU, a došel ke třem čtvrtinám. Ponechme stranou modelové předpoklady takového propočtu, v každém případě je v našem právním řádu podíl předpisů přímo inspirovaných bruselskou a štrasburskou legislativou významný. Můžeme mít rozdílný názor na míru integrace, harmonizace či unifikace Evropské unie, pokud však bude existovat pojem národního práva, není možné degradovat proces přejímání práva EU do automatismu poslaneckých pozměňovacích návrhů. Podobná pásová implementační technika sotva přispěje k respektu uživatelů práva vůči nové legislativě a jen velmi obtížně prohloubí evropanství českých občanů. Píši to u vědomí skutečnosti, že leckdy bývají lhůty pro transpozici práva EU velmi šibeniční. Ale i to je důvod k úvaze o reformě legislativního procesu, aby odpovídal aktuálním výzvám a nezvyšoval riziko morálního hazardu. A vrátíme-li se na začátek a pragmaticky připustíme, že při implementační změně typu právě probíhající novelizace zákona o podnikání na kapitálovém trhu je celkem vzato jedno, zda promítat do zákona o jednu směrnici více, anebo naopak o jednu méně, anebo že jde o ryzí formalitu, zejména přebírá-li se doslovně text směrnice, přijdeme ke stejnému morálnímu hazardu a degradaci procesu přijímání zákonů i respektu vůči nim.
Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR
/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/