Makroekonomická mozaika: Tuzemský maloobchod pokračuje v červnu v dalším slušném růstu

05.08.2016

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka

Přes určité meziroční zpomalení oproti květnovým výsledkům si český maloobchod v červnu udržel velmi dobrou a dlouhodobě výrazně nadprůměrnou kondici. Meziročně se tržby v něm zvýšily o 6,2 % a jejich růst se týkal všech základních retailových segmentů.

V meziměsíčním vyjádření oproti květnu stouply o významných 1,5 %. Dvouciferným tempem dále rostou internetové a zásilkové prodeje. Významné přírůstky je též možné registrovat v případě prodeje motorových vozidel. Patrný je i nárůst spotřeby v segmentech, které jsou považovány za zbytné (kultura, volný čas, sportovní vyžití, cestování) a svědčí o pokračujícím růstu životní úrovně v České republice v současné době.

Vzhledem k tomu, že nynější retailový boom se opírá o viditelný přírůstek reálné mzdy a pokles nezaměstnanosti v podmínkách rostoucí produktivity, lze jej považovat za zdravý a udržitelný. Představuje tak v současnosti nejzásadnější příspěvek růstu HDP české ekonomiky. Předstihové ukazatele však svědčí o možné korekci tohoto vývoje, neboť spotřebitelský sentiment se po velmi zásadním růstu v posledních více než dvou letech začíná ubírat cestou jistého zhoršení.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/jak-na-