Makroekonomická mozaika: Nezaměstnanost, maloobchodní trh, inflace

13.01.2016

 

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka

 

Sada zveřejněných makroekonomických údajů počátku tohoto týdne potvrdila na Českou republiku ne zcela obvyklý pozitivní sentiment na spotřebitelském trhu, prakticky nulovou inflaci a lehce vzlínající míru nezaměstnanosti. Pojďme se na jednotlivé veličiny podívat podrobněji.

 

Prosincový vývoj míry nezaměstnanosti vykázal pro poslední měsíc roku typický, avšak pro průběh roku 2015 zcela netypický vývoj. Míra nezaměstnanosti vzrostla oproti předchozímu měsíci o 0,3 procentního bodu na 6,2 %, což je o 1,3 bodu méně než na konce roku 2014 a o celé dva procentní body pod úrovní před dvěma lety. Za toto dvouleté období se tak parametry trhu práce výrazně zlepšily, když počet nezaměstnaných klesl o více než 140 tisíc osob a na straně druhé se na trhu objevilo o téměř 70 tisíc volných pracovních míst. To jednoznačně ukazuje, že oživení české ekonomiky bylo doprovázeno odpovídajícím vývojem trhu práce a jeho strukturální problémy (byť nepochybně existují) nejsou tak závažné, jako v řadě států EU, kde rostoucí ekonomika nevede k tak přesvědčivému snížení míry nezaměstnanosti (přestože se tato v EU nyní rovněž nachází na svém čtyřletém minimu, avšak s hodnotami téměř dvojnásobnými v porovnání s Českou republikou – při použití srovnatelného měřítka). Samotný prosincový vývoj u nás byl tradičně ovlivněn nejen omezenou možností sezónních aktivit, ale též faktem, že právě ke konci roku jsou nejčastěji prováděny personální změny.

Maloobchodní trh doznal zřejmě svého definitivního postkrizového probuzení a v listopadu tržby na něm uskutečněné vzrostly meziročně o 6,8 %, což je tempo v České republice dlouhodobě ne zcela obvyklé, svědčící o optimistické náladě tuzemského spotřebitele. Růst byl patrný ve všech segmentech spotřebitelského trhu, nejvíce u pohonných hmot, výrazně vzrostl prodej nepotravinářského zboží, nejméně, ale pořád uspokojivě pak potraviny. Příznivý vývoj maloobchodního trhu byl ovlivněn růstem reálné mzdy a příjmů, na němž se velmi zásadně podílí téměř nulové inflační prostředí.

Údaje o inflaci mohly přispět k případnému oddálení rozhodnutí naší měnové autority o ukončení politiky kursového závazku, neboť za celý rok zůstává inflace fakticky na nule, na hony vzdálena inflačnímu cíli ČNB. Průměrná míra inflace v roce 2015 dosáhla hodnoty 0,3 %, meziroční prosincová inflace pak činila 0,1 % a meziměsíčně cenová hladina v prosinci dokonce opět poklesla, tentokrát o 0,1 %. Hlavním faktorem celoročního cenového vývoje jsou záležitosti determinující ceny pohonných hmot, jejichž úroveň poklesla až o více než 15 %. K nim se pak v podstatně menším rozsahu přidávají též ceny potravin, nejvýznamnější složky spotřebitelského koše. V segmentech, kde byl zaznamenán cenový nárůst (odívání, obuv, ubytování, stravování) byl tento velmi nízký. Cenový vývoj v roce 2015 v České republice přitom plně korespondoval s mimořádně nízkou mírou inflace v EU.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/