Makroekonomická mozaika: Listopadová čísla vyznívají pozitivně

09.01.2017

Komentář poradce prezidenta Hospodářské komory ČR

Novoroční výsledková sezóna, reflektující závěr loňského roku, začala velice slibně. Na velmi dobrý celkový výsledek za rok 2016 má zadělán český průmysl, který v listopadu 2016 vzrostl meziročně o 7,0%, čímž napomohl naději, aby za celý rok 2016 dosáhl růstu o 3%, v případě zpracovatelského průmyslu pak 4% meziročně. Na výborném výsledku v listopadu se vedle tradičních opor (jejichž výčet se však povážlivě zužuje) v automobilovém, gumárenském a plastikářském průmyslu významně podílelo obnovení výkonu energetických kapacit, které v minulých dvou letech čelily nejrůznějším výpadkům a odstávkám, jež v důsledku negativně působily nejen na celkový energetický výkon, ale i na průmysl jako celek. Přestože na meziroční bázi stále ve velkém útlumu, obdobný vývoj lze očekávat v nadcházejícím období též u průmyslu chemického. K udržení dlouhodobé slušné výkonnosti českého průmyslu je zřejmě zásadní posílení jeho diverzifikace a zajištění slušné produkční báze pro několik relativně autonomních průmyslových odvětví.

Neblahý vývoj stavebnictví v roce 2016 již nemá šanci být v závěru roku zvrácen, snad jen mírně korigován; přesto však jeho listopadový pokles o 2,3% meziročně se jeví v předchozím kontextu loňského roku jako pronikavé zlepšení. Tento zdánlivý optimismus však musíme přizpůsobit o fakt, že již v závěru roku 2015 docházelo k pozvolnému útlumu stavební výroby a tudíž ke změkčení statistického východiska pro listopad 2016. Bude tak úspěchem, když za rok 2016 bude pokles stavební výroby meziročně „jen“ jednociferný, což je cíl dosažitelný. Nadějně vyhlížejí předstihové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2017, zvláště v oblasti pozemního stavitelství; obnova výstavby dopravní infrastruktury by pak měla napomoci i stavitelství inženýrskému (lze předvídat, že se bude jednat opět – po hříchu – o skokovou změnu, jež může nastat především ve druhé polovině roku 2017). Z důvodu slabé výchozí základny roku 2016 a některých trendových změn lze tak očekávat, že stavební výroba v roce 2017 bude již opět vykazována v černých růstových číslech.

Nezklamal zahraniční obchod; naopak, v listopadu přispěl k tomu, že pro rok 2016 je reálné dosažení rekordního obchodního přebytku. Provázanost exportu a průmyslové výroby zůstává nadále pevná. Listopadový přebytek dosáhl na 10,8 mld. Kč; za prvních jedenáct loňských měsíců pak téměř na 190 mld. Kč.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/