Makroekonomická mozaika: inflace a nezaměstnanost kopírují trend uplynulých měsíců

14.12.2015
V uplynulém týdnu z domácích makroekonomických veličin vedle již komentované pondělní smršti byla dále pozornost upřena zvláště na inflaci a nezaměstnanost. Ani jedna z nich však nepřinesla neočekávané překvapení.
Inflace v našich podmínkách stále „neexistuje“. Listopadová meziroční inflace dosáhla 0,1 %, meziměsíčně ke stejnému období hladina spotřebitelských cen dokonce o výrazných 0,4 % poklesla. Nejzásadnější podíl na cenovém vývoji v delším časovém horizontu jednoho roku i momentálním krátkodobém výkyvu má vývoj cen pohonných hmot, který dosahuje nejnižších úrovní za posledních šest let. Z hlediska spotřebitele byl tento zásadní příznivý vývoj provázen dalším parametrem, jenž byl kvitován – cenovým poklesem ve spotřebitelském segmentu s nejvyšší váhou – tedy potravinách (meziroční i meziměsíční pokles o přibližně jedno procento). Opačným směrem se vydalo minimum položek, například v segmentech obuvi, oděvů a alkoholických nápojů, případně ubytování.
Míra nezaměstnanosti v listopadu, v čase, kdy řídne možnost využívání zvláště sezónních pracovních míst ve stavebnictví a zemědělství, kdy se však naopak otevírá příležitost dočasného pracovního uplatnění v obchodu a službách, zůstala oproti předchozímu měsíci beze změny. Počet uchazečů o práci v zásadě stagnoval a pokles byl registrován v případě počtu volných pracovních míst, jež však zdaleka neztlumil napětí mezi nabídkovou a poptávkovou stranou trhu práce. Srovnání v rámci EU, jemuž odpovídá hodnota 4,7% vykazovaná harmonizovaným postupem Eurostatu, řadí Českou republiku nadále do skupiny zemí s absolutně nejnižší mírou nezaměstnanosti a relativně slušnými vyhlídkami i pro příští rok.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/