Vzorová inflační doložka pro zakázky na stavební práce

  • Níže uvedená „inflační doložka“, byla zpracována odborníky ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Sdružením pro výstavbu silnic v návaznosti na činnost Expertní skupiny pro veřejné zakázky při Ministerstvu pro místní rozvoj.
  • Uvedená doložka vyhovuje definici vyhrazené změny podle § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.
  • Inflační doložka je vhodná pro široké spektrum stavebních zakázek, kde zhotovitel fakturuje provedené práce průběžně podle skutečného stavu realizace díla.
  • Inflační doložka pracuje s indexy Českého statistického úřadu a podchycuje jak zvyšování ceny, tak její případné snížení při deflaci.
  • Inflace je počítána na základě stanoveného vzorce po jednotlivých čtvrtletích s tím, že vyúčtování zvýšení či snížení ceny se provede na základě samostatné faktury jednou ročně.
  • Změny cen jsou předmětem úpravy podle doložky ode dne podání nabídky dodavatele. Uvedený postup brání cenovým spekulacím v případech, kdy dochází k nepředvídatelným prodlevám mezi podáním nabídky a podpisem smlouvy, případně zahájením stavby. Rovněž je minimalizováno riziko, že v období mezi podáním nabídky a podpisem smlouvy dojde k takovým změnám v cenách stavebních prací, že pro jednu nebo druhou stranu již nebude akceptovatelné uzavřít smlouvu za nabídnutých podmínek.

SOUBORY KE STÁHNUTÍ

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/