Registrace k připomínkování

Připomínkování legislativy

Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky (HK ČR) legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

Jak postupovat, jestliže mám zájem prostřednictvím HK ČR uplatnit své výhrady či požadavky k návrhu právního předpisu?

  1. Právo připomínkovat legislativní návrhy má pouze člen HK ČR.  Členství v HK ČR je tedy nutnou podmínkou. Bližší informace naleznete zde.
  2. Pokud Vás zajímají konkrétní tematické oblasti, jejichž právní úprava citelně ovlivňuje Vaši podnikatelskou činnost, a chtěli byste být informováni o předkládaných legislativních materiálech týkajících těchto oblastí, je vhodné zaregistrovat se pro danou oblast prostřednictvím přiloženého formuláře.
  3. Pravidla připomínkování legislativy jsou zde.
  4. Máte-li zájem aktivně se zapojit do prosazování zájmů podnikatelů na úrovni odborné pracovní platformy, doporučujeme stát se členem příslušné sekce. Informace o odborných sekcích naleznete zde.