Připomínkování legislativy

Základní informace o procesu připomínkování EU legislativy na půdě HK ČR

HK ČR se vedle připomínkování na národní úrovni zasazuje o lepší podmínky pro podnikání i v procesu připomínkování na úrovni EU – např. ve veřejných konzultacích Evropské komise. Podnikatelé jsou touto formou Komisí vyzýváni, aby se podíleli na výsledné podobě legislativních návrhů, které jsou následně předloženy Radě EU a Evropské parlamentu k projednání.

HK ČR se prostřednictvím svých zástupců vyjadřuje také k rámcovým pozicím ČR v tzv. resortních koordinačních skupinách zřizovaných při jednotlivých ministerstvech. Reakce našich zástupců jsou zpravidla operativní a vycházejí z obecných zásad HK ČR. Členství v resortních koordinačních skupinách potvrzuje vážené postavení HK ČR v procesu připomínkování evropské legislativy na národní úrovni.

Předmětem připomínkování EU legislativy na půdě HK ČR nejsou pouze legislativní akty, ale i zásadní koncepční materiály (odvětvové strategie, průřezové politiky apod.). Například v rámci Evropského semestru připomínkuje HK ČR Národní program reforem, konvergenční programy či doporučení EK.

Prioritní oblasti evropské legislativy, k nimž se HK ČR pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů

Podnikání obecně

 • Daně a účetnictví
 • Právo společností
 • Jednotný vnitřní trh
 • Zahraniční obchod

Obory a odvětví

 • Průmysl
 • ICT – informační a komunikační technologie
 • Energetika
 • Stavebnictví
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Věda, výzkum, inovace
 • Vzdělávání
 • Obchod a služby
 • a další

Zdroj informací o připomínkovaných materiálech

Členové HK ČR mohou informace získat z následujících zdrojů

 1. prostřednictvím odborných sekcí HK ČR; > pokud nejsou zapojeni do žádné odborné sekce, prostřednictvím registrace zde; > web HK ČR: www.komora.cz
 2. webové stránky orgánů Evropské unie.

Způsob uplatnění připomínek

 1. člen HK ČR má možnost uplatnit připomínky buď přímo (na adresu eupripominkovani@komora.cz) nebo prostřednictvím tajemníka odborné sekce;
 2. připomínky jsou zpravidla odesílány formou dotazníku, který je k dispozici u materiálu na webu HK ČR.

Způsob zpracování připomínek

 1. připomínky po věcné stránce posoudí příslušná odborná sekce HK ČR a zpravidla též odbor legislativy, práva a analýz Úřadu HK ČR. Připomínky, které jsou vyhodnoceny jako relevantní, jsou zapracovány do pozice HK ČR k danému materiálu;
 2. při zpracování připomínek se zajišťuje v maximální míře soulad s dlouhodobým postojem HK ČR k dané problematice a hájením většinových zájmů jejích členů;
 3. konečné znění připomínek, které HK ČR uplatní, schvaluje předseda příslušné sekce HK ČR, tajemník Úřadu HK ČR a prezident HK ČR;
 4. schválené připomínky Úřad HK ČR uplatní prostřednictvím emailu či formou online;
 5. uplatněné připomínky obdrží připomínkovatelé (členové HK ČR), kteří se na jejich zpracování podíleli. Poziční dokumenty HK ČR k návrhům a strategiím EU jsou po jejich vypořádání k dispozici v sekci (odkaz).
 6. Termíny: > připomínky musí být vždy zaslány na adresu eupripominkovani@komora.cz ve stanoveném termínu a v požadovaném formátu. Termín je vždy zřetelně vyznačen u názvu materiálu;
 7. připomínky zaslané po termínu nemohou být zohledněny.

Vedle připomínkování evropské legislativy prostřednictvím veřejných konzultací či rezortních koordinačních skupin ovlivňuje HK ČR legislativní proces v EU i na neformální úrovni. Jedná se především o přímý lobbing věcně příslušných členů vlády či samotných europoslanců (HK ČR je v této souvislosti registrována v Rejstříku transparentnosti EU). K prezentaci a obhajobě českých podnikatelských zájmů před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací (př. EUROCHAMBRES) přímo v Bruselu využívá HK ČR služeb České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).


Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

Registrace k připomínkování

Nové materiály k připomínkám

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/