Seznam registrovaných pravidel praxe

Texty pravidel praxe lze získat u příslušných garantů, kteří jsou jejich vlastníky a distributory.  

Číslo pravidla praxeNázev pravidla praxeRegistrační čísloDatum registraceGarant
TPG 201 01Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynuHKCR/2/08/6439772Český plynárenský svaz
TPG 205 01Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)HKCR/2/08/6539772Český plynárenský svaz
TPG 304 02Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidlaHKCR/2/08/5239681Český plynárenský svaz
TPG 605 02Regulační stanice, regulační zařízeníHKCR/4/08/1539654Český plynárenský svaz
TPG 609 01Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provozHKCR/4/08/1639654Český plynárenský svaz
TPG 609 03Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivostHKCR/2/08/5439681Český plynárenský svaz
TPG 700 01Použití měděných materiálů pro rozvod plynuHKCR/4/08/1739654Český plynárenský svaz
TPG 700 02Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metodyHKCR/2/09/7039839Český plynárenský svaz
TIN 700 03Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech plynárenských zařízeníHKCR/2/11/0640603Český plynárenský svaz
TPG 700 04Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metodyHKCR/2/13/0341518Český plynárenský svaz
TPG 700 05Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostíHKCR/2/13/0441579Český plynárenský svaz
TPG 700 21Čichačky pro plynovody a přípojkyHKCR/2/11/1040848Český plynárenský svaz
TPG 700 24Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenstvíHKCR/4/08/1839654Český plynárenský svaz
TD 701 02Plynovody ze sklolaminátůHKCR/2/08/5539681Český plynárenský svaz
TPG 702 01Plynovody a přípojky z polyetylenuHKCR/4/08/1939654Český plynárenský svaz
TPG 702 03Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenuHKCR/4/08/2039654Český plynárenský svaz
TPG 702 04Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetněHKCR/2/07/0339373Český plynárenský svaz
TPG 702 05Kotvení plynovodních potrubí ve svazíchHKCR/4/08/2139654Český plynárenský svaz
TPG 702 06Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balonyHKCR/4/08/2239654Český plynárenský svaz
TDG 702 07Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubíHKCR/2/08/5639681Český plynárenský svaz
TPG 702 08Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetněHKCR/2/07/0439373Český plynárenský svaz
TPG 702 09Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetněHKCR/2/10/0140220Český plynárenský svaz
TPG 702 11Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavběHKCR/2/08/6339723Český plynárenský svaz
TIN 702 12Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametryHKCR/2/11/1141000Český plynárenský svaz
TPG 703 01Průmyslové plynovodyHKCR/2/11/0840725Český plynárenský svaz
TPG 704 01Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budováchHKCR/4/08/2339654Český plynárenský svaz
TPG 704 03Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavbaHKCR/2/09/7340105Český plynárenský svaz
TDG 704 02Dodatečné utěsňování domovních plynovodůHKCR/2/08/5739681Český plynárenský svaz
TPG 800 00Systém rozdělení spotřebičů na plynná palivaHKCR/4/08/2439654Český plynárenský svaz
TPG 800 03Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozuHKCR/2/08/2739667Český plynárenský svaz
TPG 807 01Vytápění závěsnými plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace a provozHKCR/2/08/2839667Český plynárenský svaz
TPG 807 02Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace a provozHKCR/2/08/2939667Český plynárenský svaz
TPG 811 01Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provozHKCR/4/08/2539654Český plynárenský svaz
TPG 900 01Názvosloví a zkratky v plynárenstvíHKCR/2/14/0141699Český plynárenský svaz
TPG 901 01Přepočty dodávek plynu na energetické jednotkyHKCR/2/08/3039667Český plynárenský svaz
TPG 902 01Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynuHKCR/2/08/3139667Český plynárenský svaz
TPG 902 02Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanuHKCR/2/08/3239667Český plynárenský svaz
TDG 902 03Plynná paliva. Chromatografické rozboryHKCR/2/08/5839681Český plynárenský svaz
TDG 902 04Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistotHKCR/2/08/5939681Český plynárenský svaz
TDG 903 01Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojekHKCR/2/08/6039681Český plynárenský svaz
TPG 905 01Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízeníHKCR/4/08/1239534Český plynárenský svaz
TPG 908 02Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kWHKCR/2/08/3339667Český plynárenský svaz
TPG 913 01Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkáchHKCR/4/08/1339534Český plynárenský svaz
TPG 918 01Odorizace zemního plynuHKCR/2/07/0139373Český plynárenský svaz
TPG 918 02Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušeníHKCR/2/09/7139839Český plynárenský svaz
TDG 919 01Revizní kniha plynových spotřebičůHKCR/2/08/6139681Český plynárenský svaz
TPG 920 21Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů.HKCR/2/07/0539373Český plynárenský svaz
TPG 920 22Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochranyHKCR/2/08/3439667Český plynárenský svaz
TPG 920 23Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické koroziHKCR/2/10/0240513Český plynárenský svaz
TPG 920 24Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětímHKCR/2/07/0639373Český plynárenský svaz
TPG 920 25Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízeníHKCR/2/07/0239373Český plynárenský svaz
TPG 920 26Katodická ochrana potrubí uložených v zemiHKCR/2/13/0141334Český plynárenský svaz
TPG 921 01Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenuHKCR/2/08/3539667Český plynárenský svaz
TPG 921 02Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenuHKCR/2/08/3639667Český plynárenský svaz
TPG 921 21Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupoHKCR/2/08/3739667Český plynárenský svaz
TPG 921 23Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastůHKCR/2/08/3839667Český plynárenský svaz
TPG 922 01Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučeníHKCR/2/08/3939667Český plynárenský svaz
TPG 923 02Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustavHKCR/2/08/0839506Český plynárenský svaz
TPG 925 01Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředí s nebezpečím výbuchuHKCR/2/09/7239962Český plynárenský svaz
TPG 927 01Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízeníHKCR/2/08/0739506Český plynárenský svaz
TPG 927 02Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemiHKCR/2/08/4239678Český plynárenský svaz
TPG 927 03Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemiHKCR/2/08/4339678Český plynárenský svaz
TPG 927 04Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilostiHKCR/2/08/4439678Český plynárenský svaz
TPG 927 05Kurzy pro svařování a lepení plastůHKCR/2/08/4539678Český plynárenský svaz
TPG 927 06Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personáluHKCR/2/08/4639678Český plynárenský svaz
TPG 927 07Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastůHKCR/2/08/4739678Český plynárenský svaz
TPG 934 01Plynoměry. Umisťování, připojování a provozHKCR/2/08/0939506Český plynárenský svaz
TPG 935 01Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trubHKCR/2/08/1039506Český plynárenský svaz
TPG 936 01Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90° pro plynovodyHKCR/2/13/0541579Český plynárenský svaz
TPG 936 02Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za teplaHKCR/2/08/5039678Český plynárenský svaz
TPG 938 01Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynůHKCR/2/08/6239681Český plynárenský svaz
TPG 941 02Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cestHKCR/2/11/0940725Český plynárenský svaz
TPG 959 01Zařízení pro filtraci plynuHKCR/4/08/2639654Český plynárenský svaz
TPG 982 01Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNGHKCR/2/09/6739828Český plynárenský svaz
TPG 982 02Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNGHKCR/2/09/6839828Český plynárenský svaz
TPG 982 03Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNGHKCR/2/09/6939828Český plynárenský svaz
TDG 983 01Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měřeníHKCR/2/11/0740603Český plynárenský svaz
TDG 983 02Plynové hospodářství bioplynových stanicHKCR/2/13/0241426Český plynárenský svaz
H 271 08Tepelné soustavy v budovách. Navrhování termostatických radiátorových ventilů a řízení hydraulických poměrůHKCR/4/08/1139513Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.
TPK K 01-01Komíny a kouřovody ( spalinové cesty ) - Kontrola spalinových cest )HKCR/4/10/0140507Společenstvo kominíků ČR
TPK K 02-01Komíny a kouřovody ( spalinové cesty ) - ( Vložkování komínů )HKCR/4/10/0240507Společenstvo kominíků ČR
TPK K 03-01Komíny a kouřovody ( spalinové cesty) - ( Čištění spalinových cest )HKCR/4/10/0340507Společenstvo kominíků ČR
TL 001/2014Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenemHKCR/4/14/0141821Cech obkladačů České republiky o.s.
TL 001/2015Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem IIHKCR/4/15/0142053Cech obkladačů České republiky z.s.
HKCR/4/15/02Pravidla pro navrhování a provádění střechHKCR/4/15/0242165Cech klempířů, pokrývačů a tesařu České republiky
TPG 923 01Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízeníHKČR/2/15/0142143Český plynárenský svaz