Financování podniku

40/17 Podpora obslužnosti venkova; T: 5.4.2017

29.03.2017

Na nutnosti zajištění udržitelného rozvoje venkova panuje široká shoda napříč orgány státní správy a veřejné samosprávy. Z toho důvodu Ministerstvo zemědělství iniciovalo[…]

Více

180/16 Program ESA BIC Prague; T: 3.10.2016

23.09.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá vládě ČR ke schválení „Program ESA BIC Prague“, který bude realizován Agenturou na podporu podnikání a investic[…]

Více
1 2 3 9