EU

EU 5/20 Průmyslové emise. T: 10.4.2020

30.03.2020

Evropská komise zahájila první fázi přípravy revize směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) – počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments)[…]

Více
1 2 3 40