Všechny připomínkované materiály

EU 18/23 Kvalita ovzduší; T:17.2.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k revizi pravidel týkajících se kvality ovzduší. EU stanovuje normy, které mají zabránit…

Více