Snižování administrativní zátěže – internetová konzultace Evropské komise

Evropská komise zahájila provoz stránek internetové konzultace v ČESKÉM JAZYCE, které nabízejí příležitost přímo se podílet na zlepšování právních předpisů vytvářejících administrativní zátěž. Hlavním cílem těchto stránek je umožnit podnikatelům v EU vyjadřovat své obavy přímo Evropské komisi.

Stránky jsou součástí akčního programu pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii, který byl zahájen v roce 2007 (- 25% do roku 2012). Smyslem tohoto programu je zjišťovat a odstraňovat zbytečnou administrativní zátěž. Nebude oslabovat základní cíle právních předpisů EU. Existuje samozřejmě mnoho případů, kdy je povinnost poskytovat informace nezbytná, mimo jiné z důvodů ochrany veřejného zdraví, práv pracovníků nebo životního prostředí nebo kvůli nutnosti chránit finanční zájmy Společenství a zaručit řádné finanční řízení.

 

Byl vytvořen elektronický dotazník, do něhož můžete zaznamenávat své obtíže a návrhy v souvislosti s administrativní zátěží. Vaše příspěvky se zohlední při přípravě opatření EU, která mají snížit administrativní zátěž. Příspěvky a zpětná vazba Komise budou shrnuty v pravidelných zprávách zveřejňovaných na zmíněných stránkách.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/