REVIZE SMĚRNICE O ROVNÉM ZACHÁZENÍ PRO MUŽE A ŽENY V SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

Na základě Cestovní mapy pro rovnost žen a mužů se Evropská unie rozhodla revidovat směrnici 86/613/EEC (o provádění zásady stejného zacházení s muži a ženami v samostatně výdělečné činnosti, včetně zemědělství).

Cílem je novelizace, aktualizace a případné přepracování Směrnice 86/613/EEC. Evropská komise požádala sociální partnery o konzultaci k plánované revizi směrnice.

 

Návrh Stanoviska UEAPME Zápis z porady v rámci první fáze konzultace sociálních partnerů o revizi směrnice 

Návrh na revizi

Směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství  Vaše připomínky a komentáře k navrhovanému stanovisku UEAPME prosím zasílejte nejpozději do 19.3. 2008 na eu@komora.cz.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/