Připomínky k legislativě

29/08 Novela zákona o odpadech

28.02.2008

Z důvodu zajištění plné slučitelnosti zákona o odpadech se směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu a z důvodu zpřesnění nakládání[…]

Více