Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR na léta 2019-2023; T: 13.5.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravil on-line konzultaci k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“ s cílem získat připomínky od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenská odpovědnost organizací (CSR) intenzivně věnují.

Z Usnesení vlády České republiky ze dne 25. ledna 2016 č. 49 vyplývá pro ministra průmyslu a obchodu úkol předložit vládě do 30. září 2018 zprávu o plnění Plánu se stavem ke dni 30. června 2018 a návrh nového akčního plánu.

Výstupy z této veřejné konzultace budou využity pro finální úpravu „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“.

Do on-line konzultace můžete přispívat do 13. května 2018 prostřednictvím emailů: simkova@mpo.cz, naimannova@mpo.cz, miroslav.svoboda@mpo.cz.

Odkaz na veřejnou on-line konzultaci je ke stažení zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/spolecenska-odpovednost-organizaci/on-line-konzultace-k-novemu-navrhu-materialu-_narodni-akcni-plan-spolecenske-odpovednosti-organizaci-v-ceske-republice-na-leta-2019–2023_–236140/

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/