Mechanismus kolektivního odškodnění spotřebitelů

Evropská komise plánuje vytvoření mechanismu kolektivního odškodnění pro spotřebitele. Nyní jsou stanoveny principy (benchmarks), kterými by se měl nový systém řídit.

Komise žádá o vyjádření k těmto bodům: 

  1. Mechanismus by měl umožnit spotřebitelům umožnit přiměřenou náhradu v případech, kdy nemohou jinak adekvátně postupovat na individuální bázi.
  2. Mělo by být umožněno financovat aktivity tak, aby bylo samotným spotřebitelům umožněno postupovat kolektivně nebo aby byli efektivně zastoupeni třetí stranou. Náklady navrhovatele na podání žaloby by neměly být nepřiměřené vzhledem ke sporné částce.
  3. Náklady na soudní řízení pro obžalované by neměly být nepřiměřené vzhledem ke sporné částce. Na jednu stranu se tím zajistí, že obžalovaní nebudou nepřiměřeně zatíženi. Na druhou stranu by obžalovaní neměli například uměle a bezdůvodně zvyšovat své právní náklady. Spotřebitele by to potom neodrazovalo od žaloby v členských státech, kde platí pravidlo „kdo prohrál, platí“.
  4. Kompenzace poskytnutá obchodníky/poskytovateli služby proti kterým byly úspěšně vedeny žaloby, by měla být nejméně stejná jako škoda způsobená usvědčeným jednáním, ale neměla by být nepoměrná k částce trestního odškodnění.
  5. Jedním z výsledků by mělo být snížení budoucí škody všech spotřebitelů. Preventivní účinek na potenciální budoucí protiprávní jednání daných obchodníků nebo poskytovatelů služeb je proto žádoucí – například odstraněním zisku získaného z žalovaného jednání. 
  6. Mělo by se bránit předkládání neoprávněných nároků na odškodnění.
  7. Měla by být podpořena dostatečná možnost pro odpovídající mimosoudní dohodu.
  8. Informační sít připravující a řídící možné aktivity kolektivní náhrady by měly počítat s efektivním „vázáním“ individuálních akcí.
  9. Délka řízení vedoucího k vyřešení daného problému by měla být pro strany přijatelná.
  10. Akce kolektivní náhrady by se měly zaměřovat na rozdělení výtěžku vhodným způsobem mezi žalující strany, jejich zástupce a eventuálně jiné zainteresované subjekty.

 

Vyjádření nebo připomínky k návrhu stanoviska UEAPME a k výše zmíněným bodům prosím zasílejte do pátku 7. března 2008 na adresu eu@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/