Konzultace k Návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím; T: 13.8.2008

Ministerstvo vnitra na základě usnesení vlády č. 4 z 9. ledna 2008 připravuje návrh novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh (v podobě před vnitrorezortním i mezirezortním připomínkovým řízením) je zveřejněn k námětům a připomínkám veřejnosti. V případě Vašeho zájmu lze náměty nebo připomínky zaslat do 17. srpna 2008 elektronicky na e-mail: furek@mvcr.cz.

K připomínkám prosím využijte tabulku zveřejněnou na internetových stránkách. Zaslané náměty a připomínky budou využity v dalších fázích přípravy návrhu. Dokumenty související s přípravou novely (zápisy z jednání konzultační skupiny, analýza účinnosti zákona, apod. jsou dostupné na internetové stránce odboru dozoru a kontroly veřejné správy – https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21045343&doctype=ART, bod 4. – Zákon o svobodném přístupu k informacím).

Kontaktním pracovníkem je JUDr. Adam Furek z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, tel. 974 816 421, e-mail: furek@mvcr.cz.

VAŠE PŘIPOMÍNKY LZE TAKTÉŽ ZASLAT NA ADRESU: pripominkovani@komora.cz nejpozději však do 13. 8. 2008.

4. Zákon o svobodném přístupu k informacím

Návrh novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné diskusi

 

 Přílohy:1) Text novely k 28. červenci 2008 (pdf 70 kB)2) Důvodová zpráva k novele k 28. červenci 2008 (pdf 433 kB )3) Text zákona č. 106/1999 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (pdf 144 kB)4) Tabulka pro zaslání námětů a připomínek (doc 27 kB)

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/