Konzultace evropských sociálních partnerů o revizi směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců

Evropská komise zahájila druhou konzultaci evropských sociálních partnerů o revizi Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.

Cílem Sdělení Evropské komise je získat názor evropských sociálních partnerů:

          na obsah možné iniciativy Společenství revidovat Směrnici 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropských rad zaměstnanců