Implementace podpory zateplování bytového fondu – rozšíření způsobilosti výdajů z ERDF; T: 24.4.2009

Uvedený materiál řeší vlastně kompetenční spor mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Jedná se o to, že MŽP chce využít část finančních prostředků z Operačního program životní prostředí (OP ŽP), z části ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), na financování programu úspor energií – zateplování rodinných a bytových domů. Toto opatření umožnila novela Nařízení Rady 1080/2006. Problém je v tom, že problematiku podpory bydlení má v ČR v kompetenci MMR a Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). MMR to považuje za nesystémové a požaduje převedení finančních prostředků do programů spadajících do kompetence MMR nebo SFRB (IOP – Integrovaný operační program nebo program PANEL). Problém je, že v těchto programech nejsou volné finanční prostředky na podobnou aktivitu. S tímto přesunem jsou však spojeny velké administrativní náklady (nutnost schválit změny ze strany Evropské komise, přepsat texty operačních programů, provést audit SFRB a uznat jej za zprostředkující subjekt apod.).

Materiál nebyl zaslán Hospodářské komoře České republiky v mezirezortním připomínkovém řízení, přesto pokud obdržíme připomínky ve stanoveném termínu, uplatníme je.

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.   

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/