EU 99/21 Zemědělské produkty – revize obchodních norem EU; T:25.8.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování konzultaci k Zemědělským produktům – revize obchodních norem EU.

Obchodní normy EU pro zemědělské produkty zajišťují vysokou úroveň kvality. Některé normy jsou však nyní zastaralé nebo mohou bránit úsilí o zvýšení účinnosti a udržitelnosti potravinového systému.

Cílem této iniciativy je aktualizovat tyto normy tak, aby bylo možné:

  • podporovat dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům
  • zjednodušit stávající právní předpisy, které využívají několika právních nástrojů
  • sladit pravidla EU s požadavky Lisabonské smlouvy

Níže naleznete dotazník – EU 99_21 EK Zemědělské produkty: revize obchodních norem EU v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25.8.2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/