EU 98/22 Pesticidy – udržitelné využívání, T:16.8.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k udržitelnému využívání pesticidů.

Pravidla podporují menší objem použití pesticidů prostřednictvím:

  • integrované ochrany rostlin před škůdci
  • alternativ chemických pesticidů

Tato iniciativa přezkoumá, do jaké míry bylo těchto cílů dosaženo a jak by bylo možné používání pesticidů dále snížit a přispět tak k tomu, aby byly splněny cíle strategie „od zemědělci ke spotřebiteli“ a cíle Zelené dohody pro Evropu.

Níže naleznete dokument – EU 98_22 EK Návrh nařízení  – COM(2022)305, EU 98_22 EK Příloha a EU 98_22 EK Souhrn k posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16. 8. 2022.