EU 98/21 Boj proti využívání fiktivních subjektů a opatření pro daňové účely; T:23.8.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k Vyhýbání se daňovým povinnostem – boj proti využívání fiktivních subjektů a opatření pro daňové účely.

Opatření na úrovni EU v posledních letech poskytla nové účinné nástroje omezující používání nekalých a agresivních daňových struktur ze strany společností s přeshraniční působností. Nicméně právnické osoby a opatření, které mají nulovou – nebo pouze minimální – obchodní přítomnost a hospodářskou činnost, představují i nadále riziko.

Tato iniciativa prozkoumá nejvhodnější možnosti, jak zajistit, aby právní subjekty a právní struktury v EU bez podstatné obchodní přítomnosti neměly prospěch z daňových výhod.

Níže naleznete dotazník – EU 98_21 EK Boj proti využívání fiktivních subjektů a opatření pro daňové účely v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23.8.2021.