EU 97/23 Environmentální, sociální a správní ratingy (ESG); T:28.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k udržitelným financím – environmentální, sociální a správní ratingy a rizika pro udržitelnost v rámci úvěrových ratingů

Environmentální, sociální a správní ratingy (ESG) poskytují stanovisko k profilu nebo charakteristikám udržitelnosti podniku nebo finančního nástroje, k míře, do jaké jsou vystaveny rizikům týkajícím se udržitelnosti, nebo k dopadu na společnost a/nebo životní prostředí. Cílem této iniciativy je zvýšit spolehlivost a srovnatelnost ratingů ESG. Kromě toho má za cíl zajistit, aby ratingové agentury zahrnovaly příslušná rizika ESG do ratingů, které posuzují úvěruschopnost společnosti nebo finančního nástroje.

Níže naleznete dokumenty – EU 97_23 EK Návrh nařízení COM(2023)314 a EU 97_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/