EU 96/23 Plán klimatické neutrality pro zařízení v rámci ETS; T:28.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k plánu klimatické neutrality pro zařízení v rámci ETS v reakci na revizi ETS / balíček „Fit for 55“.

Jako součást balíčku „Fit for 55“ došlo k revizi směrnice ETS, aby byla v souladu s novým cílem EU stanoveným v evropském právním rámci pro klima, jímž je snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 (ve srovnání s úrovněmi z roku 1990). Evropská komise musí nyní aktualizovat několik regulačních aktů v zájmu provádění systému ETS. Tato iniciativa je nezbytná k vypracování minimálních požadavků na obsah a formát plánů klimatické neutrality, jež se použijí v souvislosti s podmíněným a dodatečným přidělováním bezplatných povolenek.

Níže naleznete dokumenty – EU 96_23 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2023)5412396 a EU 96_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 28. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/