EU 96/22 Lepší přístup k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnosti, T:10.8.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkajících se lepšího přístupu k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnosti.

Cílem této iniciativy je zlepšit přístup k údajům o chemických látkách odstraněním technických a administrativních překážek. Data by měla být snadno dohledatelná, sdílená a opětovně použitelná a rovněž interoperabilní a bezpečná.

Iniciativou se má usnadnit přístup ke všem dostupným údajům a jejich využívání a zároveň zvýšit transparentnost. Rovněž se má orgánům EU a vnitrostátním orgánům usnadnit postup zadávání testování a monitorování chemických látek jako součást regulačního rámce.

Níže naleznete dokument – EU 96_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)5249691 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 8. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/