EU 95/23 Zachycování, využití a ukládání uhlíku T:22.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k hospodaření s uhlíkem v průmyslu – zachycování, využití a ukládání uhlíku.

Zachycování, využití a ukládání uhlíku hraje důležitou úlohu, pokud chceme do roku 2050 dosáhnout v EU uhlíkové neutrality. Nabízí totiž možnost dekarbonizace u těch odvětví, která lze jen obtížně dekarbonizovat, a může pomoci s pohlcováním uhlíku z průmyslové výroby.

Účelem iniciativy je posoudit:

  • jakou úlohu mohou tyto technologie sehrát při dekarbonizaci ekonomiky EU do roku 2030, 2040 a 2050
  • jaká opatření budou potřebná k optimalizaci jejich potenciálu, včetně zavádění infrastruktury pro přepravu a skladování CO2 v celé Unii

Níže naleznete dotazník – EU 95_23 EK Zachycování, využití a ukládání uhlíku ve formátu pdf, expertní část dotazníku je dostupná pouze v anglickém jazyce (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22.8.2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/