EU 95/22 Revize rámcové směrnice o odpadech; T:9.8.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi rámcové směrnice o odpadech.

Tato iniciativa má zlepšit nakládání s odpady tím, že:

  • sníží objem odpadu, který vzniká, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo součástí
  • sníží množství směsného odpadu a posílí přípravu k opětovnému použití nebo recyklaci odpadu zdokonalením tříděného sběru.

Níže naleznete dotazník – EU 95_22 EK Revize rámcové směrnice o odpadech v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 9.8.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/