EU 95/21 Zabezpečení dodávek zemního plynu – složení rizikových skupin; T:12.8.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení o Zabezpečení dodávek zemního plynu – složení rizikových skupin (aktualizace)

Od roku 2017 byly do provozu uvedeny nové plynárenské infrastruktury, případně budou zprovozněny v nejbližší době. Vznikly tak nové koridory pro nouzové dodávky a vytvořil se seznam zemí EU, které mohou pomoci řešit případná selhání hlavních tras pro dodávky plynu.

Při aktualizaci složení rizikových skupin vezme Komise v úvahu výsledky simulací různých scénářů narušení dodávek plynu a plynárenských infrastruktur, které vypracovala síť ENTSOG, a bude při tom konzultovat Koordinační skupinu pro otázky plynu.

Níže naleznete dokumenty – EU 95_21 EK Návrh nařízení a EU 95_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12. 8. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/