EU 94/21 Akt o datech a pozměněná pravidla právní ochrany databází; T:23.8.2021

Evropská komise zveřejnila k  připomínkování konzultaci k Aktu o datech a pozměněných pravidlech právní ochrany databází

Tato iniciativa, známá jako „Data Act“, má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání, a to jak mezi podniky navzájem, tak mezi podniky a orgány státní správy, a přezkoumat pravidla právní ochrany databází.

Usiluje o rovnováhu mezi právy na přístup k datům a pobídkami k investicím do dat, aniž by se měnila stávající pravidla pro ochranu údajů.

V rámci konzultace budou shromážděny informace o:

  • Sdílení dat mezi podniky a veřejnou správou ve veřejném zájmu
  • Sdílení údajů mezi podniky
  • Nástrojích pro sdílení dat: Inteligentních smlouvách služeb
  • Vyjasnění práv k neosobním údajům v kontextu internetu věcí pocházejícím z profesionálního použití
  • Zlepšení přenositelnosti pro podnikové uživatele cloudových služeb
  • Doplnění práva na přenositelnost podle článku 20 nařízení GDPR
  • Právu duševního vlastnictví – ochraně databází
  • Zárukách týkajících se neosobních údajů v mezinárodních souvislostech.

Níže naleznete dotazník – EU 94_21 EK Akt o datech v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23.8.2021.