EU 92/22 Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny, T:24.7.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijatý Komisí k projektům v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny.
Cílem této iniciativy je usnadnit projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů. Zaměří se na hlavní překážky realizace projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a to na:

  • délku povolovacích řízení
  • složitost pravidel a postupů pro výběr lokalit a vydání správních povolení
  • problémy s připojením k distribuční soustavě
  • personální obsazení orgánů vydávajících povolení

Níže naleznete dokument – EU 92_22 EK Návrh směrnice  – COM(2022)222 v českém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24. 7. 2022.