EU 92/21 Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů; T:19.7.2021

Evropská komise zveřejnila k  připomínkování veřejnou konzultaci k duševnímu vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů

Práva k průmyslovým vzorům chrání vzhled výrobku vyplývající z jeho vlastností, jako je tvar, barva nebo použitý materiál, před neoprávněným použitím.

Cílem iniciativy je:

  • modernizovat, vyjasnit a posílit ochranu průmyslových vzorů
  • zajistit, aby ochrana průmyslových vzorů byla v celé EU přístupnější a cenově dostupnější
  • zajistit, aby předpisy EU a vnitrostátní předpisy upravující ochranu průmyslových vzorů byly lépe slučitelné
  • dále sbližovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů u náhradních dílů používaných k opravám

Níže naleznete dotazník – EU 92_21 EK Průmyslové vzory v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 19.7.2021.