EU 91/23 ETS – aktualizace nařízení o registru; T:18.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k ETS – aktualizace nařízení o registru

Jako součást balíčku „Fit for 55“ došlo k revizi směrnice ETS, aby byla v souladu s novým cílem EU stanoveným v evropském právním rámci pro klima, jímž je snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. V návaznosti na tuto revizi musí Evropská komise aktualizovat několik regulačních aktů pro provádění systému ETS. Cílem této iniciativy je aktualizovat nařízení o registru, a zavést tak pravidla pro námořní odvětví (od roku 2024) a odvětví stavebnictví a dopravy (od roku 2027).

Níže naleznete dokumenty – EU 91_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)5295500, EU 91_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/