EU 91/21 REACH – Změna v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (příloha XIV); T:19.7.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení o chemických látkách (REACH) – Změny v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (příloha XIV)

Níže naleznete dokumenty – EU 91_21 EK Návrh nařízení a EU 91_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 19. 7. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/