EU 90/23 Aktualizace předpisů upravujících dražbu emisních povolenek; T:17.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k aktualizaci předpisů upravujících dražbu emisních povolenek.

Jako součást balíčku „Fit for 55“ došlo k revizi směrnice ETS, aby byla v souladu s novým cílem EU stanoveným v evropském právním rámci pro klima, jímž je snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. V návaznosti na uvedenou revizi se touto iniciativou aktualizuje nařízení o dražbě povolenek, a to pokud jde o načasování, správu a další aspekty dražeb.

Níže naleznete dokumenty – EU 90_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)5241866, EU 90_23 EK Přílohy 1-4 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/