EU 90/21 Znečištění vod – Pravidla EU o čištění městských odpadních vod, T:18.7.2021

Evropská komise zveřejnila k  připomínkování veřejnou konzultaci k znečištění vod – pravidlům EU o čištění městských odpadních vod (aktualizace).

Směrnice o čištění městských odpadních vod byla přijata před 30 lety s cílem chránit životní prostředí před škodlivými účinky vypouštění nečištěných odpadních vod. Při hodnocení, které bylo zveřejněno v roce 2019, bylo zjištěno, že směrnice funguje celkově dobře, ale některé oblasti je třeba zlepšit. Směrnice musí také s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu odpovídat novým ambicím v oblasti životního prostředí a klimatu.

Hodnocení ukázalo, že směrnice by se mohla zdokonalit v těchto oblastech:

  • přelití v důsledku přívalových srážek a městský odtok,
  • individuální či jiné vhodné systémy (jako jsou septiky)
  • malé aglomerace
  • aktualizované požadavky na sledování a podávání zpráv

Kromě toho je nutno řešit vypouštění mikroskopických znečišťujících látek, např. léčivých přípravků a mikroplastů, do jezer, řek a pobřežních oblastí. Dále bude možná potřeba zlepšit nakládání s nepřímým průmyslovým vypouštěním.

Níže naleznete dotazník – EU 90_21 EK Znečištění vod v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18.7.2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/