EU 9/22 Lepší ochrana cestujících a jejich práv; T:11.1.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkajících se ochrany cestujících a jejich práv.

Práva cestujících jsou jádrem dopravní a spotřebitelské politiky EU. Platný regulační rámec EU se vztahuje na všechny druhy dopravy a tvoří jej nařízení specifická pro leteckou dopravu (práva při odepření nástupu na palubu, při zrušení či zpoždění letů, práva cestujících se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace a odpovědnost leteckého dopravce v případě nehod), železniční dopravu, vodní dopravu, a autobusovou a autokarovou dopravu. Navzdory značnému pokroku, jehož bylo dosaženo při prosazování deseti základních práv stanovených Komisí v jejím sdělení o evropské vizi pro cestující přijatém v roce 2011, zásadní výzvy nadále přetrvávají.

Evropská komise přezkoumá regulační rámec v oblasti práv cestujících včetně zajištění odolnosti vůči rozsáhlým narušením dopravy a včetně možností týkajících se multimodálních přepravních dokladů. Posoudí možnosti a případně navrhne přiměřený režim finanční ochrany, který by cestující chránil před rizikem krize likvidity nebo platební neschopnosti, pokud jde o vrácení peněz za přepravní doklady a v případě potřeby repatriace.

Níže naleznete dokument – EU 9_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů – Ares(2021)7941599 v českém jazyce.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 11. 1. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/