EU 9/21 Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví – přezkum pravidel EU; T:27.1.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k využívání půdy, změnám ve využívání půdy a lesnictví.

Ve sdělení o posílení ambicí EU v oblasti klimatu do roku 2030 navrhla Komise cíl EU dosáhnout do roku 2030 čistého snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Za účelem provedení tohoto plánu Komise navrhuje revizi příslušných klíčových právních předpisů v oblasti energetiky a klimatu do června 2021.

Cílem této konzultace je získat podněty zúčastněných stran k revizi nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (nařízení o LULUCF). Komise očekává informace týkající se zjištěných problémů a jejich příčin, možných politických přístupů k řešení těchto problémů a propojení s jinými právními předpisy v oblasti klimatu.

Níže naleznete dotazník – EU 9_21 EK Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví – přezkum pravidel EU v českém jazyce ve formátu pdf (jiný format bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 27. 1. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/