EU 9/20 Transevropská energetická infrastruktura – revize pokynů. T: 2.6.2020

Evropská komise zahájila konzultaci k revizi pokynů týkající se Transevropské energetické infrastruktury. Jedná se o tzv. Roadmap/ Počáteční posouzení dopadů (to popisuje problém, který má být vyřešen, a cíle, které mají být splněny, vysvětluje, proč je zapotřebí opatření EU a nastiňuje politické možnosti). Klasická veřejná konzultace bude následovat.

Cílem této iniciativy je revize pokynů pro transevropskou energetickou infrastrukturu, která má zajistit, aby byla politika EU týkající se energetické infrastruktury v souladu s cílem klimatické neutrality obsaženým v Zelené dohodě pro Evropu. Rámec pro infrastrukturu je třeba zrevidovat tak, aby odrážel poslední vývoj politik, např. urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a inteligentní sektorovou integraci, která propojuje energetická odvětví s cílem snížit emise uhlíku.

Níže naleznete dokument – 9/20 Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)2487772 v anglickém jazyce ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2. 6. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/