EU 9/19 Vozidla s ukončenou životností – hodnocení pravidel EU, T: 24.10.2019

Každý rok skončí milionům vozidel v EU jejich životnost. Pokud není s těmito vozidly správně naloženo, mohou představovat hrozbu pro životní prostředí. Jejich nesprávně provedenou likvidací také můžeme přijít o miliony tun znovupoužitelného materiálu.

V roce 2000 byla přijata směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Pravidla EU týkající se vozidel s ukončenou životností se zaměřují na to, aby:

  • demontáž, recyklace a opětovné využití těchto vozidel byly šetrnější k životnímu prostředí
  • se při výrobě nových vozidel nepoužívaly nebezpečné látky, a jejich součásti se tudíž mohly později znovu použít.

Cíl konzultace:
Posouzení, jak dobře právní předpisy EU plní svůj účel a zda mají očekávaný přínos pro životní prostředí, veřejnost a průmysl.

Níže naleznete dotazník v českém jazyce s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4731779/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24. 10. 2019.

Soubory

/jak-na-