EU 89/21 Nařízení o bezpečnosti chemických látek – vyjasnění nejasných/nekonzistentních formulací v požadavcích na informace podle nařízení REACH; T:14.7.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízenínařízení REACH – vyjasnění nejasných/nekonzistentních formulací v požadavcích na informace.

Tato změna se týká příloh VI až X nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Vysvětluje nejasné nebo nekonzistentní formulace v těchto přílohách.

Níže naleznete dokumenty – EU 89_21 EK Návrh nařízení a EU 89_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14. 7. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/